Ăn tối

Blog Photo

Bánh canh Hường

Địa chỉ: Quầy số 53, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Bánh xèo Hạnh Tâm

Địa chỉ: Quầy số 40, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Bánh bèo Tâm

Địa chỉ: Quầy số 41, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt